تبلیغات
برنامه نویسی سی شارپ - بانک اطلاعاتی رابطه ای

بانک اطلاعاتی رابطه ای
Relational Database
بانک اطلاعاتی رابطه ای مجمو عه ای از داده ها است
در مدل رابطه ای داده ها در جدول های مجزا به جای یک جدول  بزرگ (که شامل همه داده ها میشوند) ذخیره میشوند. در واقع مدل رابطه ای به مدیر بانک اطلاعاتی(DBA) اجازه میدهد داده ها ی خود را در بین این جدول ها قرار دهد.
این مدل در سال 1970 توسط Ted Codd  در شرکت IBM ابداع شد.
بانک اطلاعاتی هایی که از این مدل استفاده میکنند در دو بخش تجاری و open source عبارت اند از:
تجاری:
  • Oracle
  • IBM DB 2
  • Microsoft SQL Server
  • Ingres. The first commercial RDBMS.
open source:
  • MySQL
  • PostgresSQL
  • SQLiteآرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ