تبلیغات
برنامه نویسی سی شارپ - قسمت پنچم آموزش Messagebox

ایجاد کادر پیغام با کنترل بیشتر بر روی آن
تا اینجا هر کادر پیغامی که ایجاد کرده ایم هیچ کنترلی رو مقدار بازگشتی آن نداشتیم فرض کنید دکمه ای برای خروج از برنامه بر روی form خود قرار داده اید؛ حال میخواهید کاربر با کلیک بر روی آن از برنامه خارج شود ولی گاهی اتفاق می افتد که کاربر نا خواسته بر روی آن کلیک میکند یک برنامه ی خوب باید وقتی کاربر بر روی دکمه ی خروج کیلک میکند از کاربر بپرسد که "آیا مطمئن هستید؟" اگر کاربر دکمه yes را زد از برنامه خارج شود.

در این صورت اگر کاربر اشتباه این کار را کرده باشد دکمه no را زده و از برنامه خارچ نمیشود.


برای این کار ابتدا باید یک متغییر از نوع کلاس DialogResult بسازید:

DialogResult respons;

حال کد زیر را برای دکمه خروج تایپ کنید.

respons = MessageBox.Show("آیا می خواهید خارج شوید؟", "خروج", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo);

            if (respons == DialogResult.Yes)

              System.Windows.Forms.Application.Exit();حال با زدن دکمه yes از برنامه خارج میشود و در صورت زدن دکمه ی no به برنامه باز میگردد
به جای کد System.Windows.Forms.Application.Exit(); شما میتوانید کد close()را قرار دهید یعنی به صورت زیر:

DialogResult respons;

respons = MessageBox.Show("آیا می خواهید خارج شوید؟", "خروج", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.YesNo);

            if (respons == DialogResult.Yes)

              close();آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ